Προσωπικό

Το Μουσικό Σχολείο Σιάτιστας διαθέτει 60 καθηγητές μουσικής και γενικής παιδείας. Από τους οποίους οι 19 είναι καθηγητές γενικής παιδείας (μαθηματικοί, φιλόλογοι, θεολόγοι, κτλ) και οι υπόλοιποι 41 μουσικής παιδείας (ευρωπαϊκής μουσικής και παραδοσιακής μουσικής). Οι καθηγητές των γενικών μαθημάτων επιλέγονται με κριτήριο τη σχέση τους με την τέχνη και τη Μουσική ειδικότερα καθώς και με αυξημένα επιστημονικά προσόντα. Οι καθηγητές των μουσικών μαθημάτων είναι καθηγητές μουσικής, απόλυτης εξειδίκευσης στους διάφορους τομείς της μουσικής.

Διευθυντής Θεοδωρόπουλος Θωμάς

Σχολικό Έτος 2010-2011

Σχολικό 'Ετος 2011-2012

Σχολικό 'Ετος 2012-2013

Σχολικό Έτος 2013-2014

Σχολικό Έτος 2014-2015

Σχολικό Έτος 2015-2016

Σχολικό Έτος 2016-2017

Πρόσθετες πληροφορίες