ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΣΒΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Βρείτε τις δράσεις του Μουσικού Σχολείου Σιάτιστας στα πλαίσια του προγράμματος "Σχολεία Πρέσβεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου"στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://padlet.com/emi_tsi/padlet-oal8jyy0okdjo3m7

Δεν υπάρχουν άρθρα σε αυτήν την κατηγορία. Εάν εμφανίζονται υποκατηγορίες σε αυτήν τη σελίδα, μπορεί να περιέχουν άρθρα.

Πρόσθετες πληροφορίες