Το περιβάλλον δεν είναι δικό μας, το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας!

1) Περιβαλλοντικός Χάρτης Ελλάδας.

Επιλέξτε μόλις ανοίξετε την παρακάτω διεύθυνση, τα δεξιά λευκά τετραγωνάκια, οπότε βλέπετε ,βιοτόπους,θαλάσσια πάρκα, σπήλαια, δρυμούς, κλπ της χώρας μας. Αξιοποιήστε την βοήθεια ? (δεξιά) για να δείτε σχετικές βιντεοπαρουσιάσεις, εμφανίσεις στους χάρτες Google και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

http://e-meleti.eduportal.gr/mtpd/mtpd_c02_gr-oiko-map/index.html

2) Ε-book  Περιβάλλον ? Οικολογία  του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ)

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1044/2/1044.pdf

Πρόσθετες πληροφορίες