Αγγλικά Β' Λυκείου

Task 1

Click proverbs

Κάντε κλικ στη λέξη proverbs παραπάνω.

2. Drag and match the proverbs with the missing words.
Σύρετε τις λέξεις στη σωστή παροιμία.
3. Learn them. Να τις μάθετε.
4. Go on with NEXT, to get 6 more proverbs and then NEXT again to get to 6 more proverbs.
5. Find three (out of the 18) proverbs which are associated with groups (plural) & email them to me.
Βρείτε και στείλτε μου τρεις απο τις 6 που σχετίζονται με ομάδες (πληθυντικός αριθμός)
5. Choose one (out of the 3) proverbs which is related to team spirit and group work & email it to me.
Επιλέξτε και στείλτε μου τη μία (από τις 3) που έχει σχέση με το ομαδικό πνεύμα & τη συνεργατική εργασία.

As SUBJECT type in your NAME and Class.
Στο ΘΕΜΑ πληκτρολογήστε το ΟΝΟΜΑ και την ΤΑΞΗ σας.

Task 2

Shayne Ward - "Stand By Me"

1. Click on the above link.

2. Open the attached document.

3. Listen to the song and find the missing words.

4. Then, email me the numbered answers (type in your Name and Class in the SUBJECT box).

Have fun!

 

Task 3

PHRASAL VERBS  on-line practice

Look Turn 1 Turn 2 Drop Throw 1 Throw 2

 

(επιμέλεια υλικού για έτος 2011-2012: Ζυμάρας Αργύριος)

Πρόσθετες πληροφορίες