Χρηματικές υποτροφίες σε φοιτητές (απόφοιτους του σχολείου μας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
 
Το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία “GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION”, με έδρα το Vaduz στο Liechtenstein, σύμφωνα με σκοπό που περιλαμβάνεται στο καταστατικό του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη χορήγηση υποτροφιών.
Ειδικότερα θα χορηγηθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 για τους επιτυχόντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια) της χώρας, που θα αποφοιτήσουν από τα Λύκεια της πόλης της Σιάτιστας (Γενικό Λύκειο και Μουσικό Λύκειο) κατόπιν επιλογής – πέντε (5) υποτροφίες αξίας 600 € το μήνα η καθεμία.
Οι υποψήφιοι για τις υποτροφίες θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :
1) Να είναι απόφοιτοι των Λυκείων (Γενικού και Μουσικού) της πόλης Σιάτιστας του Νομού Κοζάνης.
2) Να έχουν υψηλή βαθμολογία επιτυχίας στο Πανεπιστήμιο.
3) Να προέρχονται αποδεδειγμένα από φτωχές οικογένειες, κάτι που θα προσδιορίζεται από την προσκόμιση των εκκαθαριστικών της Εφορίας των γονέων (και του ίδιου του υποψήφιου, αν έχει) και του εντύπου Ε-9 (εφόσον έχει).
4) Να μην έχουν λάβει άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές.
5) Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2023 - 2024 και θα έχει διάρκεια ένα (1) έτος.
6) Η υποτροφία θα συνεχίζεται για κάθε επόμενο ακαδημαϊκό έτος σπουδών, εφόσον ο υπότροφος προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας του προηγούμενου έτους, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι έχει επιτύχει στην εξέταση των μαθημάτων του προηγούμενου έτους κι ειδικότερα στα μαθήματα που απαιτούνται ως αριθμός ή ως διδακτικές μονάδες από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών της Σχολής φοίτησης και Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση ότι είναι ενεργός φοιτητής και φοιτά στο επόμενο εξάμηνο των σπουδών του.
7) Η υποτροφία θα χορηγείται επί 12 μήνες το χρόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών με προκαταβολή του ποσού κάθε μήνα, στην αρχή του μήνα, μέσω Τράπεζας σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος. H καταβολή θα γίνεται αναδρομικά από το μήνα Σεπτέμβριο του πρώτου έτους, μετά την επιλογή των υποτρόφων από την Επιτροπή και τα επόμενα έτη, αφού προσκομιστούν τα έγγραφα, όπως παρακάτω αναφέρεται (παράγραφος 11).
Ο υπότροφος υποχρεούται να προσκομίσει έγγραφο από την Σχολή του όπου θα αναγράφονται τα έτη που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των σπουδών του σύμφωνα με τον Κανονισμό της Σχολής. Για τη συνέχιση των σπουδών του βασική προϋπόθεση θα είναι ότι ο υπότροφος δεν θα παραβεί τους όρους του συμβολαίου της υποτροφίας του.
9) Η επιλογή των υποτρόφων θα γίνει με Απόφαση της Επιτροπής Επιλογής, που είναι διορισμένη από το Δ.Σ. του Ιδρύματος, η οποία θα αναρτηθεί στα γραφεία του Δήμου Βοΐου και στους Πίνακες Ανακοινώσεων των Λυκείων της πόλης Σιάτιστας.
10) Η Κατάθεση της Αίτησης μπορεί να υποβληθεί από 30-10-2023 μέχρι και την 10-11-2023, συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά, με πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης ή επικύρωσης αυτών μέχρι και δύο μήνες πριν την 10–11-2022. Στην αίτηση πρέπει να απαριθμούνται και να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αλλιώς θα θεωρείται ότι δεν έχει γίνει η κατάθεσή τους και το Ίδρυμα δεν θα φέρει καμία προς τούτο ευθύνη.
11) Όσοι ενδιαφέρονται για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση ή να τη στείλουν με κούριερ στη διεύθυνση: ΄Ιδρυμα Παπαγεωργίου, Αριστοτέλους 5, 54624 Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη «Υποτροφίες Ιδρύματος GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION» τηλ. 2310 -224935.
Α) ΑΙΤΗΣΗ που θα απευθύνεται προς το ΄Ιδρυμα («GEORGIOS L. PAPAGEORGIOU PUBLIC BENEFIT & CHARITABLE FOUNDATION») με υπογραφή του αιτούντα.
Β) ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ του επιτυχόντα .
Γ) ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΛΥΚΕΙΟΥ του επιτυχόντα.
Δ) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ του Λυκείου στο Πανεπιστήμιο ή Δελτίο Επιτυχίας από τη Σχολή Εισαγωγής του επιτυχόντα.
Ε) ΕΓΓΡΑΦΗ στη Σχολή Επιτυχίας.
ΣΤ) Τα Υποχρεωτικά Εξάμηνα Φοίτησης στη Σχολή επιτυχίας (αυτό το έγγραφο σε κάποιες Σχολές ενσωματώνεται στο προηγούμενο έγγραφο).
Ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του υποψηφίου με το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π (ή των γονέων και κηδεμόνων αυτού σε περίπτωση ανηλικότητας) με το εξής περιεχόμενο « δεν έχω λάβει και δεν λαμβάνω άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές και δεν έχω εκπέσει από υπαιτιότητά μου από υποτροφία που μου έχει απονεμηθεί. Όλα τα έγγραφα που προσκομίζω είναι γνήσια ή φωτοτυπίες γνησίων αντιγράφων επικυρωμένες σε Κ.Ε.Π. ».
Η) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου έκδοσης το πολύ 2 μηνών πριν την ημέρα επιλογής.
Θ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του Δήμου Boΐου για τον υποψήφιο και τους γονείς του.
Ι) Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Φορολογίας Εισοδήματος των φορολογικών ετών 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022 και εντύπου Ε-9 των αντιστοίχων ετών και του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2021 της οικογένειας του υποψήφιου ή των γονέων χωριστά και του ίδιου (εφόσον έχει εισόδημα κι ακίνητη περιουσία). Εάν έχετε Κ) Επιπλέον ΄Εγγραφα που δικαιολογούν τη δύσκολη οικονομική σας κατάσταση όπως ανεργία, χορήγηση κοινωνικού επιδόματος κ.λ.π., μπορείτε να τα προσκομίσετε.
Βαντούζ 25 Οκτωβρίου 2023
Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Λ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Πρόσθετες πληροφορίες